Practice and Knowledge Education

 ❤ ❤ เป็นหมอ Academy - สานฝันคนอยากเป็นแพทย์ ทันตะ เภสัช ❤ ❤

🩺 ค่ายหมอที่มีพี่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ตัวจริง 🩺

Workshop 3 วิชาชีพ

ค้นหาตัวตน ปลุกไฟ สร้างแรงบันดาลใจ

🥼 ในการเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 🥼

ภาพกิจกรรมต่างๆภายในค่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้ง : 35 อาคารวรรณสรณ์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400